Dự án cao tốc hơn 5.000 tỷ Biên Hòa - Vũng Tàu hiện ra sao?

TPO - Toàn dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1 và 2) có 5 gói thầu xây lắp nhưng hiện nay vẫn còn một gói thầu chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu.