Kỳ vọng mới về làn sóng đầu tư từ kiều bào vào thị trường bất động sản

Những quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho kiều bào sẽ góp phần gia tăng nguồn vốn ngoại hối vào thị trường bất động sản (BĐS).