Những tín hiệu “ấm lên” của thị trường địa ốc và dự báo tăng trưởng

Với tín hiệu tích cực từ lượng giao dịch, nhiều quan điểm cho rằng, thị trường địa ốc đã bắt đầu dần phục hồi.