HoREA: Đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

HoREA vừa có Văn bản số 50 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số giải pháp về tín dụng và chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS.