Quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn khiến giá nhà đất tăng cao

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật không tán thành quy định sở hữu chung cư có thời hạn bởi những lo ngại tác động tiêu cực đến thị trường BĐS hiện nay.