Thanh Hóa dự chi gần 12.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để 'dọn tổ đón đại bàng'

Với Đề án mới, Khu kinh tế Nghi Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước.