Lăng kính chứng khoán 4/3: Nên "rót tiền" vào những doanh nghiệp nào?

NĐT nên lựa chọn các DN có yếu tố cơ bản tốt với mức giá gần vùng hỗ trợ đáng lưu ý như MA20 hay đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản giảm dần.