Xử lý triệt để các cơ sở giết mổ động vật không có giấy chứng nhận

07/06/2023 12:02

Bộ NN&PTNT đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản số 3664 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y, trong đó ưu tiên kiện toàn hệ thống thú y cơ sở.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện nay, công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập.

Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý vận chuyển và kiểm soát giết mổ động vật, chưa ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật Thú y (đến tháng 5/2023, cả nước có 18 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch), chưa ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 14/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến nay, cả nước có 463 cơ sở giết mổ động vật tập trung và trên 24.000 nhỏ lẻ giết mổ động động vật, cơ sở vật chất cơ sở giết mổ chưa bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp giữa ngành thú y với các ngành có liên quan tại nhiều địa phương còn chưa tốt, đặc biệt chưa xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép. 

Tiêu dùng & Dư luận - Xử lý triệt để các cơ sở giết mổ động vật không có giấy chứng nhận

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện.

Trước những tồn tại trên, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. 

Theo đó, đối với địa phương đã sáp nhập trạm quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện với các đơn vị khác thuộc UBND cấp huyện thì khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y năm 2015, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đối với địa phương đang giữ ổn định hệ thống trạm quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện trực thuộc Chi cục, tiếp tục duy trì thực hệ thống tổ chức theo quy định.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, sớm ban hành kế hoạch của địa phương và có lộ trình xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02.

Rà soát, ban hành chính sách của địa phương để kêu gọi, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; giải pháp triệt để đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung; kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; ban hành chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng dây chuyền giết mổ động vật treo, hiện đại.

Về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, Bộ NN&PTNT đề nghị ban hành chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng dây chuyền giết mổ động vật treo, hiện đại; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề cho lực lượng lao động sau khi ngưng hoạt động cơ sở giết mổ thủ công.

Đồng thời, cần có những giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án nhằm nâng dần công suất giết mổ công nghiệp, đảm bảo các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp phải hoạt động đạt 80 - 100% công suất.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; xử lý triệt để theo quy định pháp luật đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung không có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y/an toàn thực phẩm và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bạn đang đọc bài viết "Xử lý triệt để các cơ sở giết mổ động vật không có giấy chứng nhận" tại chuyên mục Tin tức. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về email infoketnoidautu@gmail.com