Bác sĩ thú y làm Phó Tổng Giám đốc Dabaco

Vị Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm phụ trách chăn nuôi lợn của Dabaco sinh năm 1974 với trình độ thạc sĩ nông nghiệp, bác sĩ thú y.