Doanh số thương mại điện tử của Saigon Co.op đạt gần 1.700 tỉ đồng

Doanh số bán hàng trực tuyến của nhà bán lẻ Saigon Co.op trong năm 2023 đạt gần 1.700 tỉ, tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ. Mục tiêu năm 2024, hệ thống sẽ nâng doanh số bán hàng trực tuyến đạt 3.000 tỉ đồng.