500 cán bộ, viên chức Trường Đại học Nha Trang nghe phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai 2024

02/04/2024 16:16

Sáng 1/4, tại Hội trường số 3, Trường Đại học Nha Trang, gần 500 cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Nha Trang đã nghe phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai 2024.

Luật Đất đai 2024 với 16 Chương, 260 Điều được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 đã thể chế hóa kịp thời Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa đã phổ biến khá chi tiết và cụ thể về các nội dung mới như: Chủ thể của quyền sử dụng đất; Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; Chế độ sử dụng đất của Đơn vị sự nghiệp công lập; Việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án hoặc Trọng tài Thương mại v.v...

Do nội dung phổ biến thiết thực và cụ thể, cách truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng nên đã tạo ấn tượng đẹp cho người nghe trong buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật theo Kế hoạch của Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa.

Lê Minh Ngọc

Bạn đang đọc bài viết "500 cán bộ, viên chức Trường Đại học Nha Trang nghe phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai 2024" tại chuyên mục Bất động sản. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về email infoketnoidautu@gmail.com