VCCI: Trả tiền thuê đất hàng năm khiến nhà đầu tư đối mặt rủi ro tài chính

VCCI nhận định việc phải trả tiền thuê đất hàng năm và tiền thuê có thể thay đổi khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro số tiền thuê tăng, phá vỡ phương án tài chính.